ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

Здравейте, качваме на сайта окончателния вариант на новия стандарт по краниална и екстракраниална радиохирургия, обсъден и приет на 17. годишен събор на Гилдията на лъчетерапевтите в България

 Краниална и екстракраниална радиохирургия

СПОНСОРИ

..