ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

13tiГилдията на лъчетерапевтите в България
Guild of Bulgarian Radiotherapists

13-ти Годишен събор, Обзор, 29 – 31 май 2014 г.
13th Annual Meeting, Obsor, 29-31st May 2014

Програма

13tiГилдията на лъчетерапевтите в България
Guild of Bulgarian Radiotherapists

13-ти Годишен събор, Обзор, 29 – 31 май 2014 г.
13th Annual Meeting, Obsor, 29-31st May 2014

Програма

Четвъртък

Четвъртък 29.05. 2014

след 13 ч. Настаняване в хотелски комплекс Парайзо

19.30 ч. Официална вечеря
Откриване на събора в ресторанта на х-л Парайзо.
проф. Хаджиева Поздравления от спонсорите.

Петък

Петък 30.05.2014

9.00-9.30 Хотел Парайзо. Заседателна зала
Официално откриване на научно-техническата част на събора
Приветствие от проф. Т Хаджиева – Председател на ГЛБ „ Преглед на свършената работа през 2013„ Заседание за физици и лекари

Заседание 1: Лъчелечението - проблеми на модернизацията. Доклади на ръководителите на центровете „Изпълнение на проекта в лъчетерапевтичните центрове в България"...

Основна заседателна зала хотел Парайзо: Заседание за лекари и физици
Модератор: проф. Т. Хаджиева

9.30 – 9.45 Финално състояние на проекта за апаратурно обновление на лъчелечебните центрове в държавните болници – отговор на МЗ. Представя Националният консултант проф. Л. Гочева

9.45 – 10.00 Информация на Н-к отделение Лъчелечение КОЦ Шумен доц. Габровски за работата на обновения център

10.00-10.15 Информация на Н-к отделение Лъчелечение КОЦ . Ст. Загора Д-р Борисова за работата на обновения център

10.15 - 10.30 Информация на Н-к отделение Лъчелечение КОЦ. Бургас д-р Дочев за работата на обновения център

10.30-10.40 Информация на Н-к отделение Лъчелечение, Клиника по нуклеарна медицина и Лъчелечение УМБАЛ Св Марина Варна - д-р Е Енчева, дм, за състоянието на проекта

10.40 - 10.50 Информация на Н-к отделение Лъчелечение КОЦ гр. Варна доц. Маринова за състоянието на проекта

10.50 - 11.00 Информация на Н-к отделение Лъчелечение КОЦ . Русе д-р Корабова за изпълнението на проекта

11.00 - 11.30 почивка

11.30 - 11.40 Информация на Н-к отделение Лъчелечение КОЦ Враца д-р Стефанова за изпълнението на проекта

11.40 - 11.20 Информация на Н-к отделение Лъчелечение В Търново д-р Т. Велев за състоянието на проекта

11.20 - 11.50 Информация на Н-к отделение Лъчелечение КОЦ Хасково Д-р Павлова за изпълнението на проекта

11.50 - 12.00 Информация на Н-к отделение Лъчелечение КОЦ Благоевград д-р Лазарова за изпълнението на проекта

12.00 - 12.10 Информация на Н-к отделение Лъчелечение ОЦ Плевен д-р Микински за изпълнението на проекта

12.10 - 12.20 Информация на Н-к отделение Лъчелечение КОЦ Пловдив Д-р Тодорова за изпълнението на проекта

12.20 - 12.30 Обсъждане

12 30- 13.30 Обяд в хотел Парайзо / Lunch at Hotel Paraiso/


Session 2. Main Hall Hotel Paraiso
Companies presentations for physicists and doctors (In English and Bulgarian) Chairmen Prof. L. Gocheva
14.00 – 14.40
Varian Presentation
Evaluation of IMRT and VMAT treatment plan in Eclipse Treatment Planning System
Presenter : Nadir Kucuk, chief medical physicist, Medipol University Hospital, Turkey

14.40- 14.50 Discussion

14.50- 15.10 Siemens presentation / In Bulgarian/ КТ за симулация на Лъчелечение в България. Представя Т. Воденичаров

15.10-15.20 Discussion

15.20- 15.40 Merk presentation / In Bulgarian/

Cetuximab в Лъчелечението – реалности и прогнози
Представя проф.- Т Хаджиева

15.40-15.50 Обсъждане

20.00 Вечеря в хотел Парайзо / Dinner at Hotel Paraiso/

22.00 Евергриин музика в бар Парайзо /Evergreen music in Bar Paraiso/

 

Събота, 1.06. 2014

Заседание 3. Проблеми на Лъчелечението за лекари и физици Основна заседателна зала -хотел Парайзо
Модератор : доц. Маринова
10.00 – 10. 15
Обсъждане 15 мин
Представяне на актуализираната програма за СДО по Лъчелечение - представя проф. Хаджиева
10.30 – 10. 45
Възможности за следдипломно обучение на рентгенови лаборанти на новата апаратура по европейска програма представя г-жа Ивет Паянова, Председател на асоциацията на лъчетерапевтичните лаборанти
10.45 -11.00 ГЛБ вече има собствена страница – докладва д-р И. Габровски
11.00-11.30
Обсъждане
Роботизирана хирургия за туморни и нетуморни заболявания – може ли да стане в клинична процедура ? докл. Д-р Р Лазаров, Началник клиника Лъчелечение Токуда болница

11.30-12.00
Проблеми на ГЛБ. Разни.

12.30- 13.30 Обяд в хотел Парайзо/ Lunch at Hotel Paraiso/


Session 4. Main Hall Hotel Paraiso
Companies presentations for physicists and doctors (In English and Bulgarian) Prof. Rumen Gabrovski

14.00 – 14 20
Elekta presentation
"Stereotactic ablative radiotherapy (SABR) for lung cancer, experience at Rambam Medical Centre", Haifa, Izrael
Presenter: Alex Nebelsky, Chief medical physicist, Rambam Medical Center, Haifa, Izrael
14.20-14.40 Elekta presentation
Volumetric Modulated Arc Therapy with High Dose Rate Flattening Filter Free photon beams"
Presenter: Alex Nebelsky, Chief medical physicist, Rambam Medical Center, Haifa, Izrael
14.40-14.50 Discussion
14.50-15.10 „Монрол България презентация: „Монрол България: Първото комерсиално производство на FDG в България" представя А Тонев
15.10-15.20 Discussion
15.20-15.40 Xstrahl Presentation
X-Ray Therapy – still a modality for today and tomorrow ?
Presenter Dipl.-Ing. Peter Tonhäuser, Xstrahl Ltd., Camberley, UK –Germany

15.40-15.50 Discussion

20.00 Закриване на събора. Вечеря в хотел Парайзо /Closing the meeting. Dinner at Hotel Paraiso/

31.05 2014 Неделя – закуска, отпътуване /Sunday – breakfast and goodbye/

СПОНСОРИ

..