ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

Гилдията  налъчетерапевтитевБългария

14-ти Годишен събор,

Слънчев бряг, 28-30 май 2015 г.

Guild of Bulgarian Radiotherapists

14th Annual meeting, Sunny beach 28-30 May 2015\

Програма /Agenda/

Гилдията  налъчетерапевтитевБългария

14-ти Годишен събор,

Слънчев бряг, 28-30 май 2015 г.

Guild of Bulgarian Radiotherapists

14th Annual meeting, Sunny beach 28-30 May 2015\

Програма /Agenda/

Четвъртък 28.5. 2015

 


 

след 14 ч. - Настаняване в хотелски комплекс Мажестик

                    Check- in in hotel Magestic


 

 19 30 ч.      Oткриване на събора в българския ресторант

                    проф. Хаджиева  Поздравления от спонсорите.

                    Официална вечеря  

                    Welcome ceremony. Prof Hadjieva .

                    Greetings by the sponsors

                    Official dines at Bulgarian Restaurant


 

Петък 29.05.2015

 


9.00-9.30     Заседание 1 . Основна заседателна зала / за лекари и физици/
                    Официално откриване на научно-техническата част на събора
                    /Тechnical and scientific sessions opening /in Bulgarian/
                    Приветствие от проф. Т Хаджиева – Председател на ГЛБ
                    Обем лъчелечебна дейност за 2014 г и проблеми. проф. Т Хаджиева


 9.30-10.20   Заседание 2 за лекари: Лъчелечението - какви проблеми

                    останаха в центровете. Доклади на ръководителите
                    Модератор: проф. Т. Хаджиева

9.30-9.40     Развитие на проекта на СБАЛО Докладва зав. Клиниката
                    по Лъчелечение проф. Първанова

9.40-9.50     Развитие на проекта МУ Варна Информация на Н-к
                    отделение Лъчелечение доц. Е.Енчева

9.50-10.00   Степен на изпълнение на проекта КОЦ- Търново -
                    Информация на Н-к отделение Лъчелечение д-р Филев

10.00-10.10 Степен на изпълнение на проекта КОЦ- Враца -
                    Информация на Н-к отделение Лъчелечение д-p Стефанова

10.10-10.20 Степен на изпълнение на проекта - Информация на
                    Н-к отделение Лъчелечение ОЦ- Плевен д-p Микински 


 10.50-12.45 Заседание 3 за лекари:Организационни проблеми на Лъчелечението

                     Модератор доц. Габровски

 10.50-11.15 Предложения на експертния борд на БЛС за анекса в НРД докладва 

                     проф. Хаджиева
11.15-11.45 Ще подкрепим ли предложението на UEMS за европейска специалност
                     Радиационна 
онкология с минимум 5 годишна специализация?"
                     Докладва доц. Габровски ESTRO Contact person

11.45-12.10 Докъде стигнахме с обучение на рентгеновите лаборанти по европейска
                    програма докладва Председателят на Българската асоциация на лъчете-
                    рапевтичните лаборанти Ст. Лаборант 
И. Паянова
12.10-12 45 Проблеми на ЛЛ . Решения и предложения за НЗОК и МЗ докладва д-р
                    Р. Лазаров – национален консултант


 

10.00-12.30 Заседание 2 за физици Втора заседателна зала - Модератор Ева Костова

10.00-10 20 QA Program for Linear Accelerators Elekta presentation by Ирина Бочарова
10 20-10.50 Определяне на толеранси при високо- технологичните методики при
                    облъчване на ускорителите - докладва Николай.Муткуров

10 50-11.10 Използване на маски и други обездвижващи пособия при облъчване
                    на пациентите - докладват Цветомира Христова, Д. Александрова

11.10-11.25 Проблеми в обучението по медицинска физика- докладва Анна Балабанова

11.25-12.30 Разни


 

12.30-13.30 Обяд в основния ресторант
                    Lunch at the main restaurant


 

14.00-16.00   Sessions 4. Main Hall. Companies presentations for physicists and doctors
                      (In English and Bulgarian ) Chairmen : Assoc. Prof. Е.Encheva

14.00 – 14.40 Physics and Clinical Practice of SRS/SBRT
                       Varian presentation by Nadir Kucuk Istanbul.
14.40- 14.50  Discussion
15.50- 15.10  Термопластични нано композити с медицинско приложение ORFIT presentation by д-р Богдан Богданов - R&D - Senior Research Engineer
15.10-15.20   Discussion
15.20- 15.40  Smart ways of patient positioning in the age of compatibility MQS Hungary Ltd presentation by Gabor Pavlikovics BSc radiographer, general manager .
15.40-15.50    Discussion

20.00              Традиционна рибна вечеря в стария Несебър, Ресторант Нептун
                       Traditional Fish Dinner at Ancient Nessebar, Restaurant Neptun

 


 

 

Събота 30.05.2015

 


 

Заседание 5. Актуализиране на ЛЛ стандарти. Рак на гърдата. Кожен карцином.

Основна заседателна зала  Заседание за физици и лекари

Председател : проф. Първанова

 

10.00–11.00 Осъвременяване на стандарт за лъчелечение на рак на гърдата.  Докладва В. Първанова

11.00-12.00  Актуализиране на стандарта за лъчелечение на кожен карцином и неговите особени подвидове.  Докладват Р. Габровски, Е Енчева

12.00-12.30  Проблеми на ГЛБ. Разни.

 


12.30- 13.30  Обяд в основен ресторант
                      
Lunch at the main restaurant 

 


Session Main Hall

Companies presentations for physicists and doctors (In English, Russian and Bulgarian) Chairmen : Assoc.Prof. I Mihailova

 

14.00 – 14.20  Clinical experience with CyberKnife SBRT at Centre Antoine Lacassagne, Nice Accuray  presentation by Dr. Pierre-Yves Bondiau 

14.20 – 14.30  Discussion

14.30 – 14.50  Tomotherapy - Accuray presentation 

14.50 – 15.00  Discussion

15.50 – 15.10  Elekta clinical solutions for stereotactic radiosurgery - Versa HD™ vs Leksell Gamma Knife® ICON™ Elekta presentation by Ирина Бочарова

15.10 – 15.20  Discussion

15.20 – 15.40  Интраоперативно лъчелечение при рак на гърдата с ортоволтно лъчениепредставяне на Intrabeam from Carl Zeiss AG от  Проф. Т. Хаджиева.

15.40 – 15.50  Discussion

 


 

20.00       Закриване на събора. Вечеря в българския ресторант

 

               Closing the meeting. Diner at Bulgarian restaurant 

31.05. 2015 Неделя

 

 

                      Закуска, отпътуване

 

Sunday – breakfast and farewell

 

 

 

 

СПОНСОРИ

..