ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

Драги колеги и приятели,

 

Дойде време да се съберем отново, но този път в Пловдив.
Дълбоко-уважаемият г-н Сава Чуролеев ни кани за разнообразие в своя Гранд Хотел Пловдив от 31.05-2 юни 2019 г.

Предварителният дневен ред включва:
1. Традиционният отчет за дейността през 2018 г.
2. Обновяване на стандарта за рак на простатата докл. Д-р К. Недев.
3. Обновяване на стандарт за рак на щитовидната жлеза – с акцент на проблема папиларен микрокарцином докл. Т. Хаджиева
4. Нова инициатива на физиците от СБАЛО е аудитиране на 12 подали заявка центъра за извършване на IMRT /МИЛЛ/. За тази цел сме поканили експерти да демонстрират и разяснят програмата и механизма на одита , както на физици, така и на лекари.
5. На сайта на Гилдията е поставен изпратеният по „спешно" искане на МЗ през м.5.2018 г предложение на Медицински стандарт по Лъчелечение. Той стои някъде в МЗ с уверение, че тази година ще се публикува. Ние го разисквахме през 2017 г., моля погледнете го сега с очите на новите технологии и брой апаратура. Чакам писмени забележки от всеки център, които да се разискват, без да се разисква текста отново.
6. Специално внимание обръщам на физиците с отделно заседание – имате да споделяте толкова много неща! Пратете ми предложения за дневен ред, ама сериозно, защото миналата година ви писах няколко пъти.
7. Съобщете ми, моля, до 19 04 2019 поименен брой на участниците, за да стане по-лесно разпределението по стаи и ги изпратете на Вяра Иванова.
8. Очаквам не на последно място и отчета за 2018 г.
С блага вест, приятелски поздрав и предложения за дневен ред

 

26.03.19

СПОНСОРИ

..