ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

    

От 31.05-2 юни 2018 в Слънчев бряг хотел Мажестик ще се състои годишният 17 Събор на Гилдията на лъчетерапевтите в България.

Ще се разискват принципно:

1. Съвременен вариант на Медицински стандарт по Лъчелечение. Старият е от 2010 г.
2. Обсъждане на стандарта за краниална и екстракраниална радиохирургия с представяне на кратък вариант като приложение към Медицински стандарт !
3. Осъвременен стандарт за карцином на гърда.
4. Информация за лаборантския конгрес
5. Информация за дейността на Клуб Млад лъчетерапевт
6. Все още нямам никакви предложения за дневния ред на физиците !!!
7. Организационни въпроси по новия НРД
8. Дневният ред е отворен за предложения. Моля изпращайте ги до 13.05

СПОНСОРИ

..