ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

    

С огромна тъга ви съобщаваме за кончината на медицински физик експерт  
Здравко Бучаклиев, основател, почетен член на сдружение "Българско  
дружество по биомедицинска физика и инженерство" и учредител на  
фондация “Рьонтген”. Здравко Бучаклиев беше уважаван колега, незаменим  
приятел и неуморен изобретател и практик, чийто дългогодишен труд бе  
посветен на метрологията на йонизиращите лъчения, медицинската физика  
и  радиационната защита.
Поклонението ще се състои на 20 декември 2018 г. /четвъртък/ от 11  
часа на Централни софийски гробища.
  

СПОНСОРИ

..