ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

    

Разделихме се с г-н Борислав Константинов, медицински радиологичен физик, един от родоначалниците на българската радиологична физика и клинична дозиметрия.

Колегите го помнят като активен член на Лабораторията по клинична дозиметрия и метрология на йонизиращите лъчения в ИСУЛ, създадена още през 1952 г. от Иван Узунов в ИСУЛ, сега МБАЛ "Царица Йоанна"). Б. Константинов направи много за развитие на дозиметричното планиране на лъчелечението на мегаволтните установки РОКУС / виж. в интернет доклад на Първа национална конференция по биомедицинска физика и техника. София,1972,/ за развитие на лабораторията като един от двата методични центъра за радиологичните отделения в страната. Той, заедно с Владимир Пенчев, Роберт Попиц, Здравко Бучаклиев, Катя Иванова утвърдиха мястото на медицинските физици в радиологията у нас чрез периодичното дозиметрично калибриране на рентгеновите терапевтични уредби, а по-късно и на ТГТ апарати в цялата страна, организираха пощенското сравнение на уребдите в България, достойно представиха дейността на физиците ни на международно ниво, участвайки в сравнение под егидата на МАГАТЕ. Б. Константинов заминава и за Куба заедно с доц. Добрев, с Г. Богданов и В. Тодоров за пренасяне на опита ни там. По-късно работи в СБАЛО и в НЦРРЗ. Много от нас си спомняме, като млади лекари и физици, неговото дружеско рамо в прохождането ни в ръчното планиране на лъчелечението. Знаем, че Доц. Венцислав Тодоров е написал мемоари за тези времена с точни дати, които сега нямаме, ще ги четем и въздишаме за хората, които като Боби, вече ги няма. Намерих в моите аналии и три снимки : В едната / снимка 1/ Боби Константинов и Роберт Попиц са съвсем млади, но са участници в един от първите курсове по следдипломна квалификация за лекари по лъчелечение в ИСУЛ, под ръководството на проф. В. Михайлов. Публикувана е в «Историята на Българското лъчелечение част 2ра» , написана през 1998 г от мен, под ръководството на проф. Павел Пенчев. Втората /снимка 2/ е от мой лекционен слайд за История на Българското лъчелечение, изнесена в Шумен през 2006 г. Снимката е много забавна и представя Боби Константинов и Здравко Бучаклиев да си «мерят топките», в процеса на физически спор в лабораторията в ИСУЛ! Трета е от страницата на фондация Рентген, като един от основателите на Фондацията през януари 2010 г. / снимка 3/ където изглежда великолепно !

Нека почетем паметта на милия ни Боби Константинов, като преклоним глава в знак благодарност за всяка стъпка, която някои от нас изминаха с неговата помощ и знание!
Опелото ще се проведе в 28 януари 2021 г в църквата Св. София в 11 ч.
Т.Хаджиева.
Гилдия на лъчетерапевтите в България 2021 г.

bobi2

bobi3

bobi

 

СПОНСОРИ

..