ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

Минимален болничен престой – 2 дни

Минимален болничен престой – 2 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10
При тези видове лъчелечение като основна диагноза се поставя код Z51.0, а като придружаващо заболяване съответният код на заболяването

Други видове медицинска помощ
Не включва: последващо изследване след лечение (Z08—Z09)
Z51.0 Курс радиотерапия (поддържащ)

Злокачествено новообразувание на устната
Не включва: кожа на устната (С43.0, С44.0)
С00.0 Външна повърхност на горната устна
Горна устна:
• БДУ
• външна повърхност
• червена ивица [vermilion border]
С00.1 Външна повърхност на долната устна
Долна устна:
• БДУ
• външна повърхност
• червена ивица
С00.2 Външна устна, неуточнена
Червена ивица БДУ
С00.3 Горна устна, вътрешна повърхност
Горна устна:
• букална повърхност
• френулум
• лигавица (мукоза)
• устна повърхност
С00.4 Долна устна, вътрешна повърхност
Долна устна:
• букална повърхност
• френулум
• лигавица
• устна повърхност
С00.5 Устна, неуточнена, вътрешна повърхност
Устна, неуточнена като горна или долна:
• букална повърхност
• френулум
• лигавица
• устна повърхност
С00.6 Комисура на устните
С00.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина
С06.0 Лигавица на бузите
Вътрешна повърхност на бузите БДУ
Лигавица на бузите
С06.1 Предверие на устната кухина
Бразда (сулкус) на бузата (горна)(долна)
Бразда (сулкус) на устната (горна)(долна)
С06.2 Ретромоларна област
С06.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина
С06.9 Устна кухина, неуточнена част
Малки слюнчени жлези, неуточнена част
Устна кухина БДУ
С07 Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

Злокачествено новообразувание на друга и неуточнена част на големите слюнчени
жлези
Не включва: злокачествени новообразувания на малките слюнчени жлези, които се класифицират според тяхната анатомична локализация
злокачествени новообразувания на малките слюнчени жлези
БДУ (С06.9)
паротидна жлеза (С07)
С08.0 Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)
Субмаксиларна жлеза
С08.1 Подезична жлеза (сублингвална)
С08.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези
Злокачествено новообразувание на големите слюнчени жлези, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С07—С08.1

Злокачествено новообразувание на ануса и аналния канал
С21.0 Анус, неуточнена локализация
Не включва: анален(-на):
• ръб (С43.5, С44.5)
• кожа (С43.5, С44.5)
перианална кожа (С43.5, С44.5)
С21.1 Анален канал
Сфинктер на ануса
С21.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал
Аноректална област
Анус с ректум
Злокачествено новообразувание на ректума, ануса и аналния канал, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С20—С21.2

Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо
С30.0 Носна кухина
Хрущял на носа
Носни раковини
Вътрешна част на носа
Преграда (септум) на носа
Вестибулум на носа
Не включва: кост на носа (С41.0)
нос БДУ(С76.0)
обонятелна луковица (С72.2)
заден край на носната преграда и раковините (С11.3)
кожа на носа (С43.3, С44.3)

Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците
С40.0 Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник
С40.1 Къси кости на горен крайник
С40.2 Дълги кости на долен крайник
С40.3 Къси кости на долен крайник
С40.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли на крайниците

Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли с други и неуточнени локализации
Не включва: кости на крайниците (С40.—)
хрущял на:
• ухо (С49.0)
• ларинкс (С32.3)
• крайници (С40.—)
• нос (С30.0)
С41.0 Кости на черепа и лицето
Челюст (максила) (горна)
Орбитална кост
Не включва: карцином от всеки друг вид, освен вътрекостен или одонтогенен карцином на:
• максиларен синус (С31.0)
• горна челюст (С03.0)
кости на челюст (долна) (С41.1)
С41.1 Долна челюст (мандибула)
Кост на долна челюст
Не включва: карцином от всеки друг вид, освен вътрекостен или одонтогенен карцином на:
• челюст БДУ (С03.9)
• долна (С03.1)
кост на горна челюст (С41.0)
С41.2 Гръбначен стълб
Не включва: сакрална и опашна кост (С41.4)
С41.3 Ребра, гръдна кост и ключица
С41.4 Кости на таза, сакрума и опашката
С41.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли
Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С40—С41.4

Злокачествен меланом на кожата
Включва: морфологични кодове М872—М879 с код за характера на новообразуванието /3
Не включва: злокачествен меланом на кожата на половите органи (С51—С52, С60.—, С63.—)
С43.0 Злокачествен меланом на устната
Не включва: червена ивица на устната (С00.0—С00.2)
С43.1 Злокачествен меланом на клепача, включително ъгъла на клепачната цепка
С43.2 Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал
С43.3 Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето
С43.4 Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията
С43.5 Злокачествен меланом на тялото
Анални:
• ръб
• кожа
Перианална кожа
Кожа на млечната жлеза
Не включва: анус БДУ (С21.0)
С43.6 Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С43.7 Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област
С43.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на кожата
С43.9 Злокачествен меланом на кожата, неуточнен
Меланом (злокачествен) БДУ

Други злокачествени новообразувания на кожата
Включва: злокачествено новообразувание на:
• мастните жлези
• потните жлези
Не включва: сарком на Kaposi (С46.—)
злокачествен меланом на кожата (С43.—)
кожа на половите органи (С51—С52, С60.—, С63.—)
С44.0 Кожа на устните
Базоцелуларен карцином на устните
Не включва: злокачествено новообразувание на устните (С00.—)
С44.1 Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки
Не включва: съединителна тъкан на клепачите (С49.0)
С44.2 Кожа на ухото и външния слухов канал
Не включва: съединителна тъкан на ухото (С49.0)
С44.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето
С44.4 Кожа на окосмената част на главата и шията
С44.5 Кожа на тялото
Анални:
• ръб
• кожа
Перианална кожа
Кожа на млечната жлеза
Не включва: анус БДУ (С21.0)
С44.6 Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С44.7 Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област
С44.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата

Злокачествено новообразувание на периферните нерви и вегетативната нервна система
Включва: симпатикусови и парасимпатикусови нерви и ганглии
С47.0 Периферни нерви на главата, лицето и шията
Не включва: периферни нерви на орбитата (С69.6)
С47.1 Периферни нерви на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С47.2 Периферни нерви на долен крайник, включително тазобедрената област
С47.6 Злокачествено новообразувание на периферни нерви на тялото, неуточнено
С47.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на периферните нерви и вегетативната нервна система

Злокачествено новообразувание на съединителната и другите меки тъкани
Включва: кръвоносни съдове
бурса
хрущял
фасция
мастна тъкан
лигамент, без този на матката
лимфни съдове
мускули
синовиална мембрана
сухожилие (сухожилно влагалище)
Не включва: хрущял на:
• става (С40—С41)
• ларинкс (С32.3)
• нос (С30.0)
съединителна тъкан на млечната жлеза (С50.—)
сарком на Kaposi (С46.—)
мезотелиом (С45.—)
периферни нерви и вегетативна нервна истема (С47.—)
перитонеум (С48.—)
ретроперитонеум (С48.0)
С49.1 Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс
С49.2 Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област
С49.5 Съединителна и меки тъкани на таза
Ингвинална област
Седалище
Перинеум
С49.6 Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация
Гръб БДУ
С49.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани
Злокачествено новообразувание на съединителната и меките тъкани, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С47—С49.6

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза
Включва: съединителна тъкан на млечната жлеза
Не включва: кожа на млечната жлеза (С43.5—С44.5)
С50.0 Мамила и ареола
С50.1 Централна част на млечната жлеза
С50.2 Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза
С50.3 Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза
С50.4 Горен външен квадрант на млечната жлеза
С50.5 Долен външен квадрант на млечната жлеза
С50.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза

Злокачествено новообразувание на вулвата
С51.0 Голяма срамна устна (лабия)
Бартолинова жлеза
С51.1 Малка срамна устна
С51.2 Клитор
С51.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата
С52 Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)

Злокачествено новообразувание на пениса
С60.0 Препуциум
Крайна плът
С60.1 Гланс пенис
С60.2 Тяло на пениса
Корпус кавернозум
С60.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на пикочните органи
Не включва: пикочо-полов тракт БДУ:
• женски (С57.9)
•мъжки (С63.9)
С68.0 Уретра
Не включва: уретрален отвор на пикочния мехур (С67.5)
С68.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи
Злокачествено новообразувание на пикочните органи, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С64—С68.1

Злокачествено новообразувание на окото и неговите придатъци
Не включва: съединителна тъкан на клепачите (С49.0)
кожа на клепачите (С43.1, С44.1)
зрителен нерв (С72.3)
С69.0 Конюнктива
С69.1 Роговица
С69.5 Слъзна жлеза и канали
Слъзна торбичка
Слъзноносов канал
С69.6 Орбита
Съединителна тъкан на орбитата
Екстраокуларен мускул
Периферни нерви на орбитата
Ретробулбарна тъкан
Ретроокуларна тъкан
Не включва: орбитална кост (С41.0)
С69.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите придатъци

С73 Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации
Не включва: злокачествено новообразувание на (с):
• урогениталния тракт БДУ:
• при жените (С57.9)
• при мъжете(С63.9)
• лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (С81—С96)
• неуточнена локализация (С80)

С76.0 Глава, лице и шия
Буза БДУ
Нос БДУ
С76.1 Гръден кош
Подмишница БДУ
Вътрегръдни новообразувания БДУ
Гръден кош БДУ
С76.3 Таз
Ингвинална област БДУ
Локализации, обхващащи няколко тазови органа, като:
• ректовагинална (преграда)
• ректовезикална (преграда)
С76.4 Горен крайник
С76.5 Долен крайник
С76.7 Други неточно определени локализации
С76.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неточно определени локализации

Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните възли
Не включва: злокачествено новообразувание на лимфните възли, уточнено като първично (С81—С88, С96.—)
С77.0 Лимфни възли на глава, лице и шия
Надключечни лимфни възли
С77.3 Лимфни възли на подмишницата и горния крайник
Пекторални лимфни възли
С77.4 Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник
С77.8 Лимфни възли с множествени локализации

Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната
системи
С78.3 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени дихателни органи
С78.5 Вторично злокачествено новообразувание на дебелото черво и ректума
С78.6 Вторично злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума
Злокачествен асцит БДУ
С78.8 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи

Вторично злокачествено новообразувание с други локализации
С79.0 Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче
С79.1 Вторично злокачествено новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи
С79.2 Вторично злокачествено новообразувание на кожата
С79.3 Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък и мозъчните обвивки
С79.4 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на нервната система
С79.5 Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък
С79.8 Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени локализации
С80 Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация
Рак
Карцином
Карциноматоза
Генерализиран: с неуточнена локализация
• рак (първична) (вторична)
• злокачествен тумор
Злокачествен тумор
Множествен рак
Злокачествена кахексия
Първичната локализация е неизвестна

Болест на Hodgkin
Включва: морфологични кодове М965—М966 с код за характера на новообразуванието /3
С81.0 Лимфоцитно преобладаване
Лимфоцитно-хистиоцитно преобладаване
С81.1 Нодуларна склероза
С81.2 Смесен целуларитет
С81.3 Лимфоцитно изчерпване
С81.7 Друга болест на Hodgkin
С81.9 Болест на Hodgkin, неуточнена

Фоликуларен [нодуларен] нехочкинов лимфом
Включва: фоликуларен нехочкинов лимфом със или без дифузни области
морфологичен код М969 с код за характера на новообразуванието /3
С82.0 Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен
С82.1 Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен
С82.2 Едроклетъчен, фоликуларен
С82.7 Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом
С82.9 Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен
Нодуларен нехочкинов лимфом БДУ

Дифузен нехочкинов лимфом
Включва: морфологични кодове М9593, М9595, М967—М968 с код за характера на новообразуванието /3
С83.0 Дребноклетъчен (дифузен)
С83.1 Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)
С83.2 Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)
С83.3 Едроклетъчен (дифузен)
Ретикулосарком
С83.4 Имунобластен (дифузен)
С83.5 Лимфобластен (дифузен)
С83.6 Недиференциран (дифузен)
С83.7 Тумор на Burkitt
С83.8 Други видове дифузен нехочкинов лимфом
С83.9 Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен

Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми
Включва: морфологичен код М970 с код за характера на новообразуванието /3
С84.0 Mycosis fungoides
С84.1 Болест на Sezary
С84.2 Т-зонов лимфом
С84.3 Лимфоепителоиден лимфом
Лимфом на Lennert
С84.4 Периферен Т-клетъчен лимфом
С84.5 Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми
Забележка: Ако Т-клетъчният произход или включване се споменава във връзка със специфичен лимфом, следва да се кодира по-специфичното описание.

Други и неуточнени типове на нехочкинов лимфом
Включва: морфологични кодове М9590—М9592, М9594, М971 с код за характера на новообразуванието /3
С85.0 Лимфосарком
С85.1 В-клетъчен лимфом, неуточнен
Забележка: Ако В-клетъчният произход или включване се споменава във връзка със специфичен лимфом, следва да се кодира по-специфичното описание.
С85.7 Други уточнени типове на нехочкинов лимфом
Злокачествен:
• ретикулоендотелиоза
• ретикулоза
Микроглиом
С85.9 Нехочкинов лимфом, неуточнен
Лимфом БДУ
Злокачествен лимфом БДУ
Нехочкинов лимфом БДУ

Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания
Включва: морфологични кодове М973, М9830 с код за характера на новообразуванието /3
С90.0 Множествен миелом
Болест на Kahler
Миеломатоза
Не включва: солитарен миелом (С90.2)
С90.1 Плазмоклетъчна левкемия
С90.2 Плазмоцитом, екстрамедуларен
Злокачествен плазмоклетъчен тумор БДУ
Плазмоцитом БДУ
Солитарен миелом

Лимфоидна левкемия
Включва: морфологични кодове М982, М9940—М9941 с код за характера на новообразуванието /3
С91.1 Хронична лимфоцитна левкемия
С91.7 Друга лимфоидна левкемия
С91.9 Лимфоидна левкемия, неуточнена

Миелоидна левкемия
Включва: левкемия:
• гранулоцитна
• миелогенна
морфологични кодове М986—М988, М9930 с код за характера на новообразуванието /3
С92.1 Хронична миелоидна левкемия
С92.3 Миелоиден сарком
Хлором
Гранулоцитен сарком
С92.7 Друга миелоидна левкемия
С92.9 Миелоидна левкемия, неуточнена

Моноцитна левкемия
Включва: моноцитоидна левкемия
морфологичен код М989 с код за характера на новообразуванието /3
С93.1 Хронична моноцитна левкемия
С93.9 Моноцитна левкемия, неуточнена

Други левкемии с уточнен клетъчен вид
Включва: морфологични кодове М984, М9850, М9900, М9910, М9931—М9932 с код за характера на новообразуванието /3
Не включва: левкемична ретикулоендотелиоза (С91.4)
плазмоклетъчна левкемия (С90.1)
С94.0 Остра еритремия и еритролевкемия
Остра еритремична миелоза
Болест на Di Guglielmo
С94.1 Хронична еритремия
Болест на Heilmeyer-Schцner

С94.7 Друга уточнена левкемия
Левкемия с лимфосаркомни клетки

С95.1 Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.9 Левкемия, неуточнена

Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани
Включва: морфологични кодове М972, М974 с код за характера на новообразуванието /3
С96.1 Злокачествена хистиоцитоза
Хистиоцитна медуларна ретикулоза
С96.3 Истински хистиоцитен лимфом
С96.7 Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

Хемангиом и лимфангиом с каквато и да е локализация
Включва: морфологични кодове М912—М917 с код за характера на новообразуванието /0
Не включва: син или пигментен невус (D22.—)
D18.0 Хемангиом с каквато и да е локализация
Ангиом БДУ
D18.1 Лимфангиом с каквато и да е локализация

Доброкачествено новообразувание с други и неуточнени локализации
D36.0 Лимфни възли
D36.1 Периферни нерви и вегетативна нервна система
Не включва: периферни нерви на орбитата (D31.6)
D36.7 Други уточнени локализации
Нос БДУ

Тиреотоксикоза [хипертиреоидизъм]
Не включва: хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза (E06.2)
неонатална тиреотоксикоза (P72.1)
Е05.3 Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан – малигнен екзофталм

Други болести на kонюнктивата
Не включва: кератоконюнктивит (Н16.2)
H11.0 Птеригиум
Не включва: псевдоптеригиум (Н11.8)

Глаукома
Не включва: абсолютна глаукома (Н44.5)
вродена глаукома (Q15.0)
травматична глаукома при родова травма (Р15.3)
H40.3 Вторична глаукома, посттравматична
H40.4 Вторична глаукома, дължаща се на възпалително заболяване на окото
H40.5 Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото
H40.6 Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства

Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде
Не включва: гастройеюнална язва (К28.—)
радиационен:
• колит (К52.0)
• гастроентерит (К52.0)
• проктит (К62.7)
К91.0 Повръщане след хирургична намеса върху стомашночревния тракт

Абсцес на кожата, фурункул и карбункул
Включва: фурункул
фурункулоза
Не включва: анална и генитална локализация (K61.—)
полови органи (външни):
• женски (N76.4)
• мъжки (N48.2, N49.—)
L02.0 Абсцес на кожата, карбункул и фурункул на лицето
Не включва: външно ухо (H60.0)
клепач (H00.0)
глава [всяка част без лицето] (L02.8)
слъзни:
• жлези (H04.0)
• канали (H04.3)
уста (K12.2)
нос (J34.0)
орбита (H05.0)
субмандибуларна област (K12.2)
L02.1 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на шията
L02.2 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на торса
Коремна стена
Гръб [всяка част без глутеалната област]
Гръдна стена
Ингвинална област
Перинеум
Пъп
Не включва: млечна жлеза (N61)
тазова област (L02.4)
омфалит на новородено (P38)
L02.3 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на глутеалната област
Глутеална област
Не включва: пилонидална киста с абсцес (L05.0)
L02.4 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на крайниците
Аксила
Бедро
Раменен пояс
L02.8 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул с други локализации
Глава [всяка област без лицето]
Окосмена част на главата

Други фоликуларни увреждания
L73.2 Гноен хидраденит

Хипертрофични увреждания на кожата
L91.0 Келоиден цикатрикс
Хипертрофичен цикатрикс
Келоид
Не включва: акне келоид (L73.0)
цикатрикс БДУ (L90.5)
L91.8 Други хипертрофични увреждания на кожата

Полиартроза
Включва:артроза на повече от една става
Не включва: двустранно засягане на една и съща става (М16—М19)
М15.0 Първична генерализирана (остео)артроза
М15.3 Вторична множествена артроза
Посттравматична полиартроза
М15.8 Друга полиартроза

Ентезопатия на гръбначния стълб
Увреждане в инсерциите на лигаментите или мускулите на гръбначния стълб
М46.01 Окципито-атланто-аксисен отдел
М46.02 Шийна област
М46.04 Гръден отдел
М46.06 Поясен отдел
М46.08 Кръстен и кръстноопашен отдел

Остеомиелит на гръбначния стълб
М46.21 Окципито-атланто-аксисен отдел
М46.22 Шийна област
М46.24 Гръден отдел
М46.26 Поясен отдел
М46.27 Пояснокръстен отдел
М46.28 Кръстен и кръстноопашен отдел

Фиброматоза на палмарната апоневроза [Dupuytren]
М72.04 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги

Хроничен остеомиелит с фистула
М86.41 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М86.42 Мишница раменна кост лакътна става
М86.43 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М86.44 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М86.45 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М86.46 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М86.47 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М86.48 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Други хронични остеомиелити
М86.61 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М86.62 Мишница раменна кост лакътна става
М86.63 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М86.64 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М86.65 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М86.66 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М86.67 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М86.68 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
Тяло

За кодове на заболяване от С50.0 до С50.8 лъчелечение може да се проведе само по палиативна програма, отразено в ИЗ.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ЛЕЧЕБНА РАДИОЛОГИЯ И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
Изключва: такива за:
аблация на хипофизна жлеза - 07.64-07.69
деструкция на хориоретинална лезия - 14.26-14.27
*92.21 ПОВЪРХНОСТНА РАДИАЦИЯ
повърхностно рентгеново лъчение до 150 KV

*92.22 ОРТОВОЛТАЖНА РАДИАЦИЯ
дълбоко ренгеново лъчение (150-300 KV)

*92.28 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНСТИЛАЦИЯ НА РАДИОИЗОТОПИ
перорално приемане на йод -131
интравенозно инжектиране или инстилиране

*92.29 ДРУГИ РАДИО-ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ
контактна бета терапия с апликатор стронций -137

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
антиеметик

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
инжекция на кортизонови деривати

*99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОТУМОРЕН ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ
инжекция или инфузия на противотуморен химиотерапевтична комбинация или монотерапия
Изключва:
антинеопластична имунотерапия - 99.28
инжекция на радиоизотопи - 92.28
инжекция или инфузия на биологичен модулатор на отговора като антинеопластичен агент - 99.28
*99.28 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА БИОЛОГИЧЕН МОДУЛАТОР
моноклонални антитела
колониостимулиращи фактори на бялата и червена кръвни редици

99.99 ПЕРОРАЛНА ТЕРАПИЯ ВКЛЮЧВА:
перорална цитостатична терапия

* Заб. терапевтични процедури 99.18, 99.21, 99.23, 99.25, 99.28 и 99.99 не могат да се отчитат самостоятелно.

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е приложена и отчетена една основна терапевтична процедура от рубрики 92.21 до 92.29, посочена в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. При едновременно лъче и химиолечение е задължителен и втори код – 99.25 и/или 99.28 и/или 99.99.

Забележка: Лъчелечение по клиничната пътека се предприема след „Решение на Онкологична комисия за лечение на злокачествени и някои нетуморни заболявания", копие от което се прилага в ИЗ на пациента.
Приложението на лекарствени продукти за лечение на онкологични пациенти при едновременно лъче-химиолечение се предприема след Решение на Клинична онкологична комисия по химиотерапия (КОКХ), която се сформира, съгласно медицински стандарт „Медицинска онкология".
Решение се издава при започване на лечението и при необходимост от смяна на лечебната тактика, съгласно медицинския стандарт. В решението на КОКХ е посочен алгоритъм на лечение по клинична процедура – лекарствен продукт, ритъм на приложение, продължителност, необходими контролни изследвания. Приетите Решения се отразяват в протокол.
Заповед за състава на Клинична онкологична комисия по химиотерапия - председател и членове, се издава от Ръководителя на лечебното заведение и се връчва на членовете срещу подпис.
Решенията се съхраняват в медицинската документация на пациента.
Предписването и прилагането на медикаментите, заедно с лъчелечение, който е основен лечебен метод се извършва от лъчетерапевти.

УСЛОВИЯ

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение по Лъчелечение II C ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Лъчелечение". Изискванията за наличие на задължителните звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Лъчелечение

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Клиника/отделение по лъчелечение - за перкутанно лъчелечение
и/или стационар - "Активен блок" - за метаболитна брахитерапия
2. Отделение по образна диагностика
3. Клинична лаборатория

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. КАТ/МРТ

Забележка: Лъчелечение по клиничната пътека се предприема след „Решение на Онкологичен комитет за лечение на злокачествени заболявания, копие от което се прилага в ИЗ на пациента. За неонкологични заболявания това изискване отпада.

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
За лъчелечение:
- един лекар със специалност по лъчелечение/медицинска радиология
За метаболитна брахитерапия на злокачествени заболявания:
- един лекар със специалност по лъчелечение или медицинска радиология,

За дозиметрично планиране:
- един специалист магистър по медицинска радиологична физика.
За радиационна защита на персонала и пациента:
- един специалист магистър по медицинска физика/физика
*Забeлежка: Лекарите със специалност по лъчелечение, които предписват лекарствени препарати за провеждане на едновременно лъче-химиолечение, трябва да притежават втора специалност по онкология
В случай, че лекарите със специалност по лъчелечение, не притежават втора специалност по онкология, предписването на лекарствени продукти се извършва от лекар със специалност по онкология

Правоспособност за специфична работа в йонизираща среда се налага за всички, извършващи лъчелечение, която се придобива след специален изпит.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:
• злокачествено новообразувание на устната;
• при злокачествено новообразувание на големите слюнчени жлези, венците, бузите;
• при злокачествено новообразувание на ануса;
• при злокачествени новообразувания на кожата и кожните аднекси;
• при злокачествени новообразувания на костта и ставния хрущял;
• при злокачествени новообразувания на съединителната и другите меки тъкани;
• при меланом;
• при злокачествено новообразувание на женската и мъжката гърда - не за радикално лечение, а само за рецидиви;
• при епителни неоплазми на вагината и вулвата;
• при злокачествено новообразувание на пениса и другите мъжки полови органи;
• при злокачествени новообразувания на щитовидната жлеза;
• при вторични злокачествени новообразувания;
• при злокачествени новообразувания с неуточнена локализация;
• при Неходжкинови лимфоми, левкози, множествен и солитарен миелом;
• при болест на Ходжкин;
• вторични злокачествено новообразувания;
• вторични злокачествено новообразувания от неизвестно естество;
• дегенеративни заболявания на костно-ставния апарат;
• възпалителни заболявания на очния апарат;
• възпалителни заболявания на кожата и кожните придатъци;
• глаукома;
• анастомозит.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
Изпълнението на КП се удостоверява чрез ИЗ и индивидуален терапевтичeн документ за лъчелечение
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

2.1. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРКУТАННО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ С НИСКО- И СРЕДНОЕНЕРГИЙНО РЕНТГЕНОВО ЛЪЧЕНИЕ:
Перкутанно киловолтно лъчелечение с ниско и средноенергийно рентгеново лъчение се прилага като:
1). Дефинитивно лъчелечение.
При злокачествени новообразувания на устните, кожата и кожните аднекси и малигнени лимфоми и вторични злокачествени новообразувания се цели постигане на пълен локален контрол чрез дефинитивно лъчелечение; Противовъзпалително лъчелечение с ниски енергии се прилага при хронични възпалителни заболявания на кожата и кожните придатъци, неповлияни от интензивно антибиотично лечение, хипетрофични заболявания на съединителната тъкан на ставите, окото, пениса, някои доброкачествени и гранично малигнени тумори. При нискоенергийно рентгеново лъчение се прилагат 10-16 х 5 Gy /10 Gy седмично при лъчелечение на кожните малигноми.
2). Следоперативно лъчелечение при повърхностно разположени злокачествени новообразувания и някои нетуморни заболявания.
В следоперативен план перкутанното лъчелечение цели ликвидиране на субклиничното и макроскопско разпространение на заболяването извън зоната на хирургичната резекция. Прилага се за повишаване на локо-регионалния туморен контрол и преживяемостта при злокачествени новообразувания на големите слюнчени жлези, венците, бузите, ануса при злокачествени новообразувания на костта и ставния хрущял, на съединителната и другите меки тъкани; при меланом, при епителни неоплазми на вагината и вулвата, при злокачествено новообразувание на пениса и другите мъжки полови органи.
Дози: Прилагат се различни дози и режими на фракциониране. Конвенционалното лъчелечение се извършва 20-30 дни х 2Gy - по схема 5 пъти в седмицата без събота и неделя за възстановяване на нормалните тъкани.
При нетуморните заболявания се цели противовъзпалителен и аналгетичен ефект като се прилагат ниски дози от 0.5 -1 Gy до 5-10 Gy R обща доза, обикновено 3 пъти седмично.

3. Палиативно лъчелечение
Палиативно лъчелечение има за цел облекчаване или предотвратяване на симптомите и усложненията от прогресията на туморното заболяване при минимално въздействие върху околните органи и тъкани чрез реализиране на по-ниски общи дози. За палиативно ЛЛ при метастазирало заболяване се използват схеми 10 Х 3 Gy ,5 х 4 Gy или 2 х 8 Gy с еднаква ефективност.

Перкутанното лъчелечение се извършва в няколко етапа:
- клинико-биологично планиране - определят се клиничният мишенен обем (КМО) и планираният мишенен обем (КМО + осигурителна зона), лечебната доза, фракционирането и допустимите дози в критичните органи;
- анатомо-топографско планиране - съставяне на анатомо-топографски план и нанасяне на входните точки на централните лъчи върху кожата на болния за точна възпроизводимост на лъчелечебните сеанси;
- дозиметрично планиране се извършва ръчно на базата на таблици, изготвени при дозирането и периодичното калибриране на апаратите;
- контрол на лъчелечебния план - осъществява се скопично или с рентгенови снимки.

2.2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕТАБОЛИТНА БРАХИТЕРАПИЯ С РАДИОАКТИВЕН ЙОД-131 ПРИ КАРЦИНОМ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА.

При процедури 92.28 е задължително хоспитализиране в стационар /активен блок/

При прилагането на метаболитна брахитерапия с радиоактивен 131I се цели:
• Аблация на тиреоиден остатък след тотална тиреоидектомия при карцином на щитовидната жлеза –ликвидиране на видимо нормалния тиреоиден остатък след тиреоидектомия, както и вероятните субклинични прояви на тумора в тиреоидното ложе и кръвното русло;
• Лечение на рецидиви и метастази от карцином на щитовидната жлеза (фоликуларен, папиларен, Хъртъл сел карцином), които натрупват 131I.

Процедура (начин на приложение)
131I - натриев йодид се приема per os в течна форма или в капсула на гладно. Пациентите се хоспитализират задължително и се настаняват в стационар – изолационна стая (активен блок) със самостоятелен санитарен възел за 4-7 дни. Първите 24-48 часа пациентите трябва да приемат по-големи количества течности, да дъвчат дъвка, да ядат цитрусови плодове с цел увеличаване на слюноотделянето. По време на престоя в "активен блок" се налага 24 часово наблюдение при строго спазване на правилата за лъчезащита от медицинския персонал.
Прилага се от 1100 до 4400 МBq еднократна активност. Няма ограничение за общата активност.
Лечението се извършва в няколко фази:
Клинично-биологично планиране. Определя индикациите за лечение в зависимост от вида и стадия на заболяването, определни чрез клинични, лабораторни, инструментални и радионуклидни изследвания.
Дозиметрично планиране: уточняване на необходимата за постигане на терапевтичната доза активност и обема радионуклид, което я осъществява
Провеждане на лечението: инстилиране, перорално приемане, или инжектиране на необходимата за постигането на терапевтичната доза активност, при осигуряване на необходимите мерки за радиационна защита на персонала и пациента.
Контрол за състоянието на пациента и възможни радиобиологични реакции.
Издаване на документ за мощността на еквивалентната доза на 1 м. разстояние, определяща наличната в пациента активност при дехоспитализация.

Наблюдение на болните:
- ежеседмичен контрол на общото състояние и общата поносимост на лъчелечението;
- оплаквания, свързани с радиобиологичните реакции на тумора и здравите тъкани;
- контрол на кръвната картина, микробиологичен контрол на радиобиологични реакции и включване на обща и локална медикаментозна терапия;
- по индикации при завършване на лечението с 131I се прави контролна целотелесна сцинтиграфия за регистриране разпределението на активността в тялото на пациента.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
За лъчелечение болните винаги постъпват с поставена диагноза – за първичния тумор или неговите метастази.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
• Завършване на планирания лъчелечебен курс.
• Дехоспитализация след приемане на радиоактивният йод е невъзможна и всички допълнителни болнични грижи и изследвания трябва да се извършват в активния блок до спадане на приетата активност до допустими стойности. За това показанията за този вид лечение, съобразени с общото състояние трябва да бъдат максимално прецизирани.

Критерии за извънредна дехоспитализация:
- изява на далечна метастаза или персистенция в хода на радикалното лечение;
- тежки остри лъчеви реакции, непозволяващи да се продължи лъчелечението;
- възникване на придружаващо заболяване, което налага лечение по витални индикации и прекъсване на лъчелечението.
При необходимост от ново лечение или поява на късни лъчеви усложнения – отново се насочва към лъчетерапевт.

Стойността на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални), осигуряващи основното лечение по клинични пътеки по редове № 251, 252, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, на необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други лекарствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение, не се включват в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК.
Отчитането на приложените лекарствени средства се извършва ежемесечно с „Отчет за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по клинични пътеки в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията".
Отчетът за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедури или по клинични пътеки в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията, се предава в РЗОК на хартиен и електронен носител, заедно с бл. МЗ-НЗОК № 7.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.)

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в "История на заболяването" (ИЗ) и в част ІІ на "Направление за хоспитализация" - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в "История на заболяването".

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- "История на заболяването";
- част ІІІ на "Направление за хоспитализация" - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от "История на заболяването".

ОТЧЕТЪТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ "ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО".

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

КАК ДЕЙСТВА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО?
Йонизиращите лъчи проникват в тъканите и при всеки сеанс ликвидират част от заболелите клетки. В това отношение лъчелечението много прилича на безкръвна операция, ежедневно се стопяват определен брой клетки. Здравите тъкани също реагират на облъчването, както кървенето след операция и оставянето на белег. Облъчването преди операция намалява заболяването и създава условия за по – успешна и/или по-малка по обем операция. В някои случаи то способства за запазване на целия орган, което би било невъзможно без лъчелечение.
Принципът на лъчевото лечение се базира от една страна върху по-голямата уязвимост на болните клетки, а от друга - на по-високата способност на здравите тъкани да се възстановяват в периода между всяко облъчване. Така се обяснява защо лечебната доза не се прилага наведнъж, а трябва да се разпредели в няколко седмици - един път на ден, пет пъти седмично, с почивка в събота и неделя. Понякога се налага по-различно разпределение на дозата, което зависи от вида на заболяването.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕЧЕНИЕТО С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ?
Перкутанно лъчелечение означава облъчване през кожата. То се извършва с помощта на специално конструирани апарати. Това е основен метод за лечение на онкологичните заболявания, известен под много наименования, получили гражданственост: дълбока рентгенова терапия, нагревки. Лечението не е свързано с болка. То не се вижда, не се усеща и много прилича на правенето на рентгенова снимка.
Как се осъществява облъчването?
Пациентът се поставя да легне върху масата, където трябва да стои неподвижно по време на сеанса, тъй като лечебните лъчи са насочени много прецизно към болната част от тялото му. Болният остава сам в процедурната зала от една до десет минути, колкото трае един сеанс. Лечението се извършва чрез един или няколко ежедневни сеанса.
Надежден метод ли е лъчелечението?
Съвременните апарати за перкутанно облъчване осигуряват голяма прецизност, точност и акуратност при извършване на лечението с йонизиращи лъчения. Пациентите и персоналът са защитени от излишно облъчване. Пациентът не е опасен за своите близки, не е източник на лъчение. Той може спокойно да контактува с децата и близките си.

ПРЕЗ КАКВИ ЕТАПИ ПРЕМИНАВА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО?
Перкутанното лъчелечение се провежда по специален план. Определят се точно мястото на облъчването, положението на тялото при лечебния сеанс и най-добрият начин да се облъчи болното място, при което максимално да се щадят здравите тъкани. Областта на лъчелечението се начертава върху кожата и това изисква съхраняване на знаците. Макар и неприятно, то осигурява надеждна повторяемост на всеки сеанс. Лекарят и физикът решават как точно да се проведе лечението, каква обща доза да се приложи и на колко облъчвания тя да бъде разпределена. Поставят се окончателни знаци върху кожата. Пациентът се въвежда в процедурната зала и първото облъчване (първият сеанс) започва.
Болният е под ежедневно наблюдение от медицинския екип, грижещ се за неговото здраве. Първоначално и периодично лечението и състоянието му се разглеждат и обсъждат от разширен лекарски екип. Рентгеновият лаборант, извършващ лъчелечението, ежедневно проследява състоянието на пациента. Лекуващият лекар наблюдава възникналите лъчеви реакции, грижи се за тяхната профилактика и лечение. Той препоръчва специален режим на хранене и евентуална почивка по време на лъчелечението.
Оплакванията са твърде индивидуални и са в зависимост от разположението и големината на облъчваната област. Рядко може да се наблюдават: нарушения на съня, подтискане или загуба на апетита, неспокойствие, гняв, апатия, чувство за вина и дори мисъл за отказ от лечение. Повечето реакции са временни като се развиват по време на облъчването и понякога могат да продължат 1 до 3 месеца след лъчелечението.
Облъчването на различните области на тялото при злокачествени заболявания е съпътствувано с различни реакции.
Тъй като лечението се провежда през кожата, при всички пациенти могат да се наблюдават кожни реакции. Кожата в полето на облъчването става чувствителна, може да се зачерви, по-късно да пигментира при излагане на слънце, да се появи сърбеж, излющване, временно потъмняване (пигментация). За облекчаване на тези нормални реакции се препоръчва широко, памучно, не стягащо бельо, пудрене на облъчваната кожа с детска или специална пудра, подсушаване на кожата преди облъчването, тъй като влажността засилва реакциите.
Може да се наблюдават: временно разреждане и/или опадане на окосмяването в облъчваната област; зачервяване, дразнене, сърбеж, лющене или разязвяване на кожата; дразнене, парене, болка и поява на малки ранички на лигавицата.

При перкутанно лечение на дегенеративни и възпалителни заболявания, което продължава около една седмица, не се наблюдават никави странични реакции, тъй като дозите на облъчване на ниски. Наблюдението върху 20000 болни за 50 години не доказаха предишните опасения за предизвикване на злокачествени тумори от приложената радиация.

ЛЕЧЕНИЕ С РАДИОАКТИВЕН ЙОД-131
Лечението с радиоактивен йод използува възможностите на радиоактивно вещество, което лекува, да се разпространи в организма подобно на нерадиоактивен елемент-, стабилен йод който влиза в метаболизма на човека и се натрупва в тумора на щитовидната жлеза или неговите метастази.
Лечебното радиоактивно вещество ЙОД-131- натриев йодид се приема през устата в течна форма или в капсула на гладно и се включва в обменните процеси на организма, като се натрупва избирателно в остатъците щитовидна тъкан или метастазите от нея. За тази цел е необходимо минимум 30 дни преди лечението да не са прилагани йод-съдържащи рентген-контрастни материи, да бъдат изключени седативни и сънотворни или съдържащи йод медикаменти, да се изключат йод-съдържащи храни и да се спре тиреоидната заместителна или тиреостатична терапия 20 дни преди лечението

Как се осъществява лечението?
Пациентите се настаняват задължително в стационар – изолационна стая ("активен блок") със самостоятелен санитарен възел за период от 4 до 8 дни. Първите 24-48 часа пациентите трябва да приемат по-големи количества течности, да дъвчат дъвка, да ядат цитрусови плодове с цел увеличаване на слюноотделянето. По време на престоя в "активен блок" се налага 24 часово наблюдение при строго спазване на правилата за лъчезащита от медицинския персонал. След напускане на активния блок болният се измерва и се съветва за продължителността на огранчителния режим в къщи.

Надежден метод ли е метаболитната брахитерапия с радиоактивен йод?
Този метод на лъчелечение е най-ефективният в онкологичната практика. Радиоактивното вещество прицелно се натрупва само в органа, в който целим да лекуваме с минимално натрупване в здравите тъкани и органи.
Вашият основен метод на лечение е Лъчелечение. Към него понякога се налага включването на някои медикаменти по следните причини:

1. Световните резултати са показали, че при някои заболявания лъчелечението се извършва едновременно с по- ниски дози химиотерапия или друг вид противотуморно лечение в инжекции или таблетки, които засилват неговия ефект. Това най-често се прилага при рака на матката, ректума, главата и шията, мозъка, стомаха, панкреаса, белия дроб и др.

2. По време на лъчелечението се наблюдават някои реакции като:
- зачервяване, ранички в устата, трудно болезнено преглъщане, нарушение на храненето
- гадене, повръщане, което води до намаление на апетита, ослабване на тегло и затруднява лечението Ви,

За това са Ви необходими лекарства, които позволяват продължаване на лъчелечението, без вредното прекъсване, което намалява лечебния противотуморен ефект. За болката това са различни видове противоболкови лекарства във вид на таблетки, инжекции, лепенки и др.; за увеличение на хемоглобина, левкоцитите и др., които спадат по време на лечение исе прилагат т.н. растежни средства, а против гадене и повръщане – специални лекарства, които овладяват симптомите и Ви позволяват безпрепятствено да продължите лъчелечението

НОРМАТИВНА БАЗА

СПОНСОРИ

..