ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

На 8.10. 2013 г. Научният съвет на СБАЛО присъди на доц. Д-р Веселина Методиева Първанова, дм академичната длъжност ПРОФЕСОР ПО ОНКОЛОГИЯ. С това професорите в Гилдията стават четирима. Поздравления!

СПОНСОРИ

..