ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

След успешно издържан изпит на Майската сесия и Декемврийската сесия 2013 г. придобиха специалност МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГИЧНА ФИЗИКА колегите физици:

  • Николай Муткуров от КОЦ Бургас
  • Цветелина Христова от КОЦ Велико Търново
  • Ани Балабанова от НСБАЛО
  • Дилян Милчев от "СБАЛОЗ Д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД
  • Милена Кънева от КОЦ - Пловдив
  • Ивайло Наков от KOЦ - Шумен

Поздравления !

СПОНСОРИ

..