ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

ГЛБ приветства своя почетен член доц. Димитър Добрев с навършването на 90 –та годишнина на 4 юни 1925 г.


Като републикански консултант на МЗ по лъчелечение доц. Добрев основно в периода 1965-1975г. преоборудва цялата лъчетерапевтична мрежа с новите тогава за цял свят апарати за телегаматерапия.
С този стратегически подход през 70-години на миналия век България се нареди всред високо- технологичните специалности за ЛЛ по онова време. Цели 30 години тези апарати функционираха безотказно и лекуваха нашите болни чрез мултидисциплинарния подход в онкологията.
За съжаление, трябваха над 30 години усилия на експертите на ГЛБ да намерят източник на средства и убедят българските институции, отговорни за развитието на медицината, да се модернизира лъчетерапевтичния апаратурен комплекс на България.
С организаторските си умения и паралелни грижи за развитие на кадрите доц. Добрев завоюва заслужено място всред водещите лъчетерапевти на България. Неговата компетентност и опит бяха споделени и извън България, като консултант на министъра на здравеопазването в Куба.
Пожелаваме ти още много години крепко здраве и активен живот, скъпи ни доц. Добрев!

4 юни 2015                                                                                   Председател на ГЛБ
                                                                                                        Проф Т. Хаджиева

СПОНСОРИ

..