ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

Това е окончателния вариант на новия национален стандарт по краниална и екстракраниална радиохиругия, който се обсъди и приеме на 17 годишен събор на ГЛБ. Стандартът може да изтеглите в прикачения файл:

 

 

СПОНСОРИ

..