ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

Публикуваме проектостандарта по Лъчелчечние изпратен до МЗ през мар 2019г.

Предложения за радактиранирането му, моля изпращайте писмено на електроните пощи на проф. Хаджиева и проф. Първанова

СПОНСОРИ

..