ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris.

На 21 юли 2023 г на 98 годишна възраст си отиде от този свят доц. Димитър Добрев.

Като републикански консултант на МЗ по лъчелечение доц. Добрев в периода1965-1975г. преоборудва цялата лъчетерапевтична мрежа на България с новите тогава за цял свят, апарати за телегаматерапия. С този стратегически подход през 70-години на миналия век, лъчелечението в България се нареди всред високо- технологичните специалности за онова време. През 1970 г в ИСУЛ, в Секция Лъчелечение към Катедрата по медицинска радиология д-р Д. Добрев защитава кандидатска дисертация по проблема
лъчелечение на карциномите на назофаринкса и публикува още тогава у нас върху едновременото химиолъчелечение. Хабилитирайки се, ръководи Радиологичната клиника в ИСУЛ и през 1971 г. я разширява териториално, за да
изгради единственото звено за лъчелечение на детските тумори, разполагащо с леглови фонд. За първи път у нас съвместно с Детска клиника започва да се прилага едновременно лъчелечение и химиотерапия. По-късно там обособява и химиотерапевтичен сектор за едновременно ЛХЛ и за възрастни пациенти.
С организаторските си умения и паралелни грижи за развитие на кадрите доц. Добрев завоюва заслужено място всред водещите лъчетерапевти на България. Неговата компетентност и опит бяха споделени и извън България, като консултант на министъра на здравеопазването в Куба.
През 2004 г. на годишния събор на Гилдията на лъчетерапевтите в България наградихме доц. Димитър Добрев за почетен член на ГЛБ, какъвто той си остава и до днес.
На 4 Юни 2015 г на сайта на ГЛБ бе написано приветствие по случай неговата 90-та годишнина.
Доц. Добрев бе високо интелектуален, изключително фин, приветлив и винаги елегантен.
Почивай в мир, скъпи Митко.
Панихидата ще се отслужи на 27 юли 2023 г. (четвъртък) от 11,30 ч. в Катедрален храм "Света Неделя".

DDobrevDiplomi Dobrev

СПОНСОРИ

..