ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

    

На 21 юли 2023 г на 98 годишна възраст си отиде от този свят доц. Димитър Добрев.

Като републикански консултант на МЗ по лъчелечение доц. Добрев в периода1965-1975г. преоборудва цялата лъчетерапевтична мрежа на България с новите тогава за цял свят, апарати за телегаматерапия. С този стратегически подход през 70-години на миналия век, лъчелечението в България се нареди всред високо- технологичните специалности за онова време. През 1970 г в ИСУЛ, в Секция Лъчелечение към Катедрата по медицинска радиология д-р Д. Добрев защитава кандидатска дисертация по проблема
лъчелечение на карциномите на назофаринкса и публикува още тогава у нас върху едновременото химиолъчелечение. Хабилитирайки се, ръководи Радиологичната клиника в ИСУЛ и през 1971 г. я разширява териториално, за да
изгради единственото звено за лъчелечение на детските тумори, разполагащо с леглови фонд. За първи път у нас съвместно с Детска клиника започва да се прилага едновременно лъчелечение и химиотерапия. По-късно там обособява и химиотерапевтичен сектор за едновременно ЛХЛ и за възрастни пациенти.
С организаторските си умения и паралелни грижи за развитие на кадрите доц. Добрев завоюва заслужено място всред водещите лъчетерапевти на България. Неговата компетентност и опит бяха споделени и извън България, като консултант на министъра на здравеопазването в Куба.
През 2004 г. на годишния събор на Гилдията на лъчетерапевтите в България наградихме доц. Димитър Добрев за почетен член на ГЛБ, какъвто той си остава и до днес.
На 4 Юни 2015 г на сайта на ГЛБ бе написано приветствие по случай неговата 90-та годишнина.
Доц. Добрев бе високо интелектуален, изключително фин, приветлив и винаги елегантен.
Почивай в мир, скъпи Митко.
Панихидата ще се отслужи на 27 юли 2023 г. (четвъртък) от 11,30 ч. в Катедрален храм "Света Неделя".

DDobrevDiplomi Dobrev

СПОНСОРИ

..