ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

    

На 9 февруари 2024 г е отлетял духа на нашата скъпа Ева Костова.


Родена на 28.1.1946 Ева завършва средно образование в гр. Ст. Загора випуск 1964 г., получава знаменитата специалност медицински физик в СУ "Климент Охридски" - гр. София и неизменно отдава всичката си енергия в Онкологичният диспансер в Ст.Загора. Тя измина целия си живот заедно със стария апарат Рокус до новия Вариански Клинак, измисляйки все нови и нови начини за оптимизация и контрол на лъчелечението в Ст. Загора. Основна движеща сила на всяка среща на физическата секция на Гилдията на лъчетерапевтите в България от 2001 до 2023 г., Ева обръщаше света, за да стимулира колегите си да представят най-новите им постижения в осигуряване на съвременно и безопасно лъчелечение по центровете на България . Тази година 2024 г. нейният ентусиазъм ще ни липсва и дано някой друг поеме тази тежка инициатива.

Почивай в мир, скъпа Ева, ще останеш в нашите души и сърца със своята нестихваща енергия за добро.

 

eva kostova

 

 

СПОНСОРИ

..