ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

Новини

На 10.02.2014 г. Доц. д-р Лена Петкова Маринова - Брайнова, дм защити дисертация за получаване на научната степен ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ в МУ Варна на тема "Лъчелечението в комплексното лечение на примитивните герминативноклетъчни тумори". Поздравления!

Поздравления!

  • След успешно издържан изпит на Майската сесия на МФ София през 2013 г. Д-р Камен Недев и     Д-р Димчо Георгиев от СБАЛО и Д-р Тихомир Стефанов Велев от КОЦ В. Търново придобиха специалност ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ.
  • След успешно издържан изпит на Декемврийската сесия на МФ София 2013 г. Д-р Иван Драгнев от КОЦ Шумен и Д-р Галина Николова - Вълчева от НСБАЛО придобиха специалност ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ.

След успешно издържан изпит на Майската сесия и Декемврийската сесия 2013 г. придобиха специалност МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГИЧНА ФИЗИКА колегите физици:

  • Николай Муткуров от КОЦ Бургас
  • Цветелина Христова от КОЦ Велико Търново
  • Ани Балабанова от НСБАЛО
  • Дилян Милчев от "СБАЛОЗ Д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД
  • Милена Кънева от КОЦ - Пловдив
  • Ивайло Наков от KOЦ - Шумен

Поздравления !

ГЛБ приветства своя почетен член доц. Димитър Добрев с навършването на 90 –та годишнина на 4 юни 1925 г.

На 8.10. 2013 г. Научният съвет на СБАЛО присъди на доц. Д-р Веселина Методиева Първанова, дм академичната длъжност ПРОФЕСОР ПО ОНКОЛОГИЯ. С това професорите в Гилдията стават четирима. Поздравления!

СПОНСОРИ

..