ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

Поздравления!

  • След успешно издържан изпит на Майската сесия на МФ София през 2013 г. Д-р Камен Недев и     Д-р Димчо Георгиев от СБАЛО и Д-р Тихомир Стефанов Велев от КОЦ В. Търново придобиха специалност ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ.
  • След успешно издържан изпит на Декемврийската сесия на МФ София 2013 г. Д-р Иван Драгнев от КОЦ Шумен и Д-р Галина Николова - Вълчева от НСБАЛО придобиха специалност ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ.

СПОНСОРИ

..